Trang nhất »

Menus
Created Date: 17/08/2014   Views: 9205

SALADS

            Greek Salad

            Ceasar Salad

            Mixed Salad

            Jelly fish salad

Paw paw and prawn salad

Lotus salad

Tamarind beef and prawn salad

Fish salad

            Lobster salad

 

 

 

 

 

Gỏi sứa tôm thịt

Gỏi đu đủ tôm thịt

Gỏi ngó sen tôm thịt

Gỏi bò me tôm

Gỏi cá bạc

Tôm hùm xà lách

 

APPETIZER

            Fried Prawns

            Sesame Prawns

            Honeyed Prawns

            TieuChau spring-rolls

            Sea food spring-rolls

            Fried crab claws

            Deep fried duck tongues

 

Tôm lăn bột chiên

Tôm lăn mè

Tôm lăn mật ong

Chả giò Tiều Châu

Chả giò đồ biển

Bách hoa càng cua

Lưỡi vịt rang muối

ENTRÉE

            Fried crab claws

            Lobster salad

            Deep fried duck tongues

 

Bách hoa càng cua

Tôm hùm xà lách

Lưỡi vịt rang muối

SOUP

            Shark fins and crab soup

            Vesica soup

            Bamboo and Crab soup

            Chicken and corn soup

            Soy bean soup

 

Súp cua vi cá

Súp bong bong cá

Súp măng cua

Súp bắp gà

Súp đậu hủ

PIPPIES (NGHÊU)

            Steamed pippies

            XO pippies

            Pippies in lemon grass and chillies

            Chinese pippies

            Pippies deep in hot pot

 

Nghêu hấp

Nghêu XO

Nghêu xã ớt

Nghêu Tứ Xuyên

Nghêu tả pín lù

MUSSELS (Chem Chép)

            Black bean Mussels

            Mussels in ginger and green onion

            Grilled mussels with garlic

 

Chem Chép tàu xì

Chem Chép gừng hành

Chem chép nướng tỏi

LOBSTERS (Tôm Hùm)

            Braised lobster in ginger and green onion

            Fried lobster

            Lobster in XO sauce

           Steamed lobster with garlic butter                 

 

Tôm hùm gừng hành

Tôm hùm rang muối

Tôm hùm XO

Tôm hùm bơ tỏi

FISH (Cá)

Steamed fish in ginger and green onion

Steamed fish in black bean sauce

Steamed fish with rice vermicelli and mushroom

Deep fried fish with sweet sour sauce

Spicy Thai deep fried fish

Deep fried and salted fish

Fish cooked in earthen pot

 

Cá hấp gừng hành

cá hấp tàu xì

Cá chưng bún tàu nấm mèo

Cá chiên giòn chua ngọt

Cá chiên giòn Thái Lan cay

Cá Ngộ chiên giòn rang muối

Cá kho tộ

OYSTERS (HÀO)

Fresh Oysters

Steamed Oyster with ginger and green nion

Green oyster with garlic

 

Hào sống

Hào hấp gừng hành

Hào nướng bơ tỏ

CRABS (CUA)

            Crab in tamarind sauce

            Salted and fried crab

            Braised crab with ginger and green onion

            Crab in XO sauce

            Steamed Crab with garlic and butter

 

Cua rang me   

Cua rang muối

Cua gừng hành

Cua XO

Cua hấp bơ tỏi

ABALONE (Bào Ngư)

 

Braised abalone with sea cucumber and mushroom

Fresh Abalone

Steamed abalone with ginger and green onion

Bào ngư hải sâm nấm Đông Cô

Bào ngư sống

Bào ngư tươi hấp

QUAIL (Chim cút bồ câu)

BBQ quail

Slated quail

Deep fried quail

Quail in lemon grass and chillies

Fried quail

 

Bồ câu quay

Chim cút rang muối

Chim cút chiên giòn

Chim cút xả ớt

Chim cút lăn bột chiên

 

PRAWN (TÔM)

Salted prawns

Braised prawn with snow peas

Braised prawns with cashew nuts

Sate prawns

 

Tôm rang muối

Tôm xào đậu Hòa Lan

Tôm xào hột điều

Tôm xào saté

SCALLOP (ĐIỆP)

Steamed scallops with ginger and green onion

Scallops with black bean sauce

Salted scallops

Braised scallops with chicken and cashew nuts

 

Điệp chưng gừng hành

Điệp tàu xì

Điệp rang muối

Gà xào hột điều

CUTTLE- FISH (MỰC)

            Salted cuttle- fish

            Braised cuttle- fish with vegetables

            Braised cuttle- fish with snow peas

 

 

Mực xào rau cải

Mực xào đậu Hòa Lan

CHICKEN (Gà)

            Sate chiken

            Braised chicken with lemon grass and chillies

            Crispy chicken

            Honeyed chicken

            Braised chicken with vegetables

 

Gà xào sa tế

Gà xào xả ớt

Gà chiên giòn

Gà mật ong

Gà xào rau cải

BEEF (Bò)

            Beef in lemon

            Mongolian beef

            Braised beef in hot plate

            Braised beef in black bean

            Grilled beef with garlic butter

            Braised beef with garlic butter

            Special grilled beef

            Beef in black pepper

 

Bò tái chanh

Bò xào Mông Cổ

Bò xào thiết bản

Bò tương đen

Bò nướng bơ tỏi

Bò xào rau cải

Bò lúc lắc

Bò sốt tiêu đen

PORK (HEO)

            Salted pork ribs

            Sweet and sour pork

            Pork ribs in lemon grass

 

 

Sườn heo rang muối

Thịt heo chua ngọt

Sườn heo xar ớt

 

DUCK (Vịt)

            Peking duck (three dish)

            Fried duck in taro

            Fried duck with prawns

            Braised duck with mushroom

            Tu Xuyen duck

 

Vịt Bắc Kinh 3 món

Vịt chiên khoai môn

Vịt chiên tôm

Vịt tiềm nấm Đông Cô

Vịt Tứ Xuyên

STEAM POT (Lẩu)

            Mixed steam boat

            Seadfood steam boat

            Sour team boat with fish or prawns

            Tom Yum

            Duck and Tofu steam boat

            Goat steam boat

 

Lẩu thập cẩm

Lẩu đồ biển

Lẩu canh chua cá tôm

Lẩu canh chua Thái

Lẩu vịt nấu chao

Lẩu dê

RICE (Cơm)

            Chinese fried rice

            Special 7 Tho fried rice

            Fried rice with salted fish

            Fried rice with beef

 

Cơm chiên

Côm chiên 7 Tho đặc biệt

Cơm chiên cá mặn

Cơm xào thịt bò

NOODLES ( Mì)

            Mixed noodles

            Seafood noodles

            Beef noodles

            Chicken noodles

 

Mì xào thập cẩm

Mì xào đồ biển

Mì xào thịt bò

Mì xào thịt gà

EGGPLANT NOODLES (Hủ tiếu)

            Mixed eggplant noodles

            Seafood eggplant noodles

            Beef eggplant noodles

Chicken eggplant noodles

 

 

Hủ tiếu xào thập cẩm

Hủ tiếu xào đồ biển

Hủ tiếu xào thịt bò

Hủ tiếu xào thịt gà

 

CHEF’S SPECIAL (Đặc biệt)

            Sushi (Japanese)

            Prawn in lemon

            Braised crocodile

            Braised crocodile with lemon grass & chillies

            Braised wild pork

            Braised wild pork with lemon grass & chillies

            Braised venison

            Braised venison with lemon grass & chillies

            Fried frog in butter

            Braised frog with lemon grass & chillies

 

 

Tôm tái chanh

Cá sấu xào lăn

Cá sấu xào xả ớt

Heo rừng xào lăn

Heo rừng xào xả ớt

Nai xào lăn

Nai xào xả ớt

Ếch chiên bơ

Ếch xào xả ớt

VEGETABLES (rau cải)

            Steamed KaiLan in Oyster sauce

            Steamed KaiLai in 5

            Snow peas with garlic

            Snow peas in XO sauce

            Water spinach in tofu

            Water spinach im garlic

            Asparagus with garlic & butter

 

Cải rổ xào dầu hào

Cải rổ xào tỏ

Đậu Hòa Lan xào tỏi

Đậu Hòa Lan xào XO

Rau muống xào chao

Rau muống xào tỏi

Asparagus xào bơ tỏi

TOFU (tàu hủ)

            Tofu and seafood in hot pot

            Tofu and rice vermicelli in hot pot

            Tu Xuyen tofu

            Deep fried tofu

            Braised tofu with lemon grass & chillies

 

Tàu hủ tay cầm đồ biển

  Tàu hủ tay cầm bún tàu

Tàu hủ Tứ Xuyên

Tàu hủ rang muối

   Tàu hủ xào xả ớt

CHINESE HERB (Thuốc bắc)

            Ngầu Bín hầm thuốc bắc (1 thố)

            Gà ác hầm thuốc bắc (1 thố)

 

 

 

DESSERT (tráng miệng)

            Fried ice cream

            Cream caramel

            Seasonal fruits

 

Kem chiên

 

Kem và trái cây

COCKTAILS            

            Long Island Tea

            Long Island Lizard

            Whiskey Sour

            Comfort Zone

            Brandy Alexander

            Fallen Angel

            Bloody Mary

            Black Russian

            White Russian

            Chi Chi

            Irish Coffee

            B52

CONTINENTAL MENU ENTREÉ

            Seafood Vol á vent

            Oysters with onion, bacon and cheese

            Mussels baked in cheese and tomatoes

            King prawn cutlet

            Prawn cocktail

            Seafood cocktail

            Avocado with seafood salad

            Avocado with smoked Salmon

            Avocado with smoked salmon/ king prawns/ oysters

            Rockmelon with Basderma

            Rockmelon with king prawn

Rockmelon with smoked salmon/ King prawn/ oyster

Asparagus with smoke salmon in Italian sauce

Asparagus with smoked salmon / king prawn/ oysters

Italian grilled octopus and salad

            Calamari with pineapple and salad

 

MAIN DISHES

            Grilled beef fillet with green pepper sauce & vegetable

            Grilled Sirloin with garlic butter, grilled potato and vegetables

            Grilled lamb chops with mint sauce, grilled potato and vegetables

            Roast folded over lamb with aregano sauce and noodles

            Veal cutler with mustard sauce and grilled potato and vegetables

            Chargrilled salmon with caper lemon sauce

            Ocean treat with baby vegetables and tarragon sauce

            Steamed crab with butter garlic sauce and Rock potato and tomato salad   

            Grilled lobster with garlic butter with potato Sacini

            Grilled chicken breast with tomato sauce and spinach salad

            Stuffed chicken with mushroom sauce and vegetables

 

 

 

Your comment
Name: Name
Email: honwakumoi@gmail.com
ADgRBlySQqCItU
Name: Name
Email: mugishizeikihe@gmail.com
dqvQuLRmMxAJUC
Name: Name
Email: Email
omIsWvOaBrckK
Name: Name
Email: lynnl5393@gmail.com
HynpxzWtsq
Name: Name
Email: Email
XTAFtVoEHZip
Name: Name
Email: ninpokikan@gmail.com
QwmbNKTVyPnfdD
Name: Name
Email: Email
aXKbrUZIQuLd
Name: Name
Email: karengardner2807@gmail.com
HyJBquiXaQgTIvc
Name: Name
Email: Email
mGWfKldsIgDzHq
Name: Name
Email: watsonbernice153@gmail.com
IoptuybT

Other news: